Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen


PL 157
13101 Hämeenlinna
(Vanajantie 10b, 13110 Hml, ei asiakaspalvelupistettä)


puhelin: katso Yhteystiedot-sivulta
viraston s-posti: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi
rikosrekisterin s-posti: rikosrekisteri(a)om.fi


RättsregistercentralenLegal register cenre


Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on:

1) toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille;

2) huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä;

3) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä;

4) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu.

Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta.

Laki Oikeusrekisterikeskuksesta (625/2012)


MUUTOS PUHELINNUMEROIHIN 1.12.2013 ALKAEN

Yksityisasiakkaita palvellaan 1.12.2013 alkaen kahdessa eri sarjanumerossa.
Täytäntöönpano- ja maksuasiat: puh. 029 56 65662
Rekisteriasiat: puh. 029 56 65650

Palveluaika ma - pe klo 9 - 15.00.

OIKEUSREKISTERIKESKUS 1.4.2013 ALKAEN

Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) organisaatio on muuttunut 1.4.2013. Uusi ORK vastaa täytäntöönpano- ja rekisterinpitotehtävien lisäksi oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja tuotannon tuesta. Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin Hämeenlinnassa, osoitteeseen Vanajantie 10b, 13110 Hml (ei asiakaspalvelupistettä).

Muutoksen myötä viraston yksityisasiakkaiden paikan päällä tapahtuva palvelutoiminta on loppunut vähäisen asiointitarpeen vuoksi. Hakemukset sähköisesti: Siirry Suomi.fi-palveluun

Katso myös: Ajankohtaista

.....................

ORK:ssa on seuraavat toimintayksiköt ja niihin kuuluvat ryhmät:

Järjestelmäkehitys- ja projektipalvelut -toimiala

  • Järjestelmäkehityspalvelut
  • Projektipalvelut
  • Järjestelmäkehityksen tukipalvelut

Viranomaistoiminta -toimiala

  • Rikosrekisteri
  • Jakelurekisterit
  • Sovellukset
  • Täytäntöönpanoasiat
  • Maksuasiat

Asiakkuuksien, talouden ja palveluiden hallinta -toimiala

Hallintopalvelut -toimiala

Hankinnat ja sopimushallinta -ryhmä

Virastossa työskentelee noin 120 henkilöä.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ORK on luotettava ja palveleva oikeusministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto, joka vastaa rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

ORK:n arvot ovat: vastuullisuus, palvelulähtöisyys ja oikeudenmukaisuus.

.....................

Linkki Kuulutusrekisteriin (käräjäoikeuksien, ulosottomiehen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kuulutuksia)

Rikosrekisteriotteiden tilaamisesta ohjeita sivuilla Yksityisen henkilön tiedonsaantioikeus ja Rikostaustaote sekä tulostettavia lomakkeita sivulla Lomakkeita. Muiden otteiden tilaamisesta tietoa sivulla Muut rekisterit.

Yksiköiden yhteystietoja on sivulla Yhteystiedot.

Virastolle lähetettävästä sähköpostista annetaan ohjeita sivulla Suositus sähköpostin liitetiedostosta. Sivuillamme sähköpostiosoitteen @-merkki on korvattu merkillä (a) roskapostin estämiseksi. Käyttäkää sähköpostia lähettäessänne @-merkkiä (a):n tilalla.

Rekisteriselosteet löytyvät sivulta Rekisteriselosteet.

(297kB) Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys

Linkki Finlexiin: Laki Oikeusrekisterikeskuksesta

Päivitetty 30.1.2014